Regulamin pobytu

Regulamin pobytu w apartamencie

 

Regulamin określa zasady pobytu w „Make Love Apartment” osób, które przebywają tam na podstawie dokonanej rezerwacji. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich przebywających w apartamencie osób zwanych dalej „Gośćmi”. Za wszelkie zobowiązania finansowe powstałe w wyniku pobytu Gości w apartamencie, w przypadku niemożności ustalenia osoby odpowiedzialnej za powstanie tych zobowiązań, odpowiada osoba rezerwująca nocleg.

 1. Apartament przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.
 2. Apartament wynajmowany jest na doby hotelowe od godziny 16:00 do 10:00 dnia następnego.
 3. Pozostanie w apartamencie po godzinie 10:00 bez uzyskania wcześniejszej zgody Właściciela wiąże się z naliczeniem dodatkowej opłaty za kolejną dobę wg obowiązującego cennika.
 4. Apartament nie może zostać przekazany przez Gości innym osobom.
 5. Po uzgodnieniu z właścicielem, przed rozpoczęciem doby hotelowej rezerwacja może zostać przekazana innej osobie.
 6. W Apartamencie obowiązują zasady dotyczące ciszy nocnej w godzinach 22-7.
 7. Goście proszeni są o zachowanie w taki sposób, aby nie zakłócać życia pozostałym mieszkańcom bloku. W innym przypadku zastosowane zostaną następując kroki:
  a) prośba o poprawę zachowania;
  b) interwencja policji;
  c) usunięcie z apartamentu.
  Możliwe jest obciążenie dokonującego rezerwacji, wartością roszczeń odszkodowawczych złożonych przez mieszkańców bloku.
 8. Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zgasić świece i kadzidła, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi za każdym razem gdy opuszcza apartament.
 9. W apartamencie nie wolno używać innych świec niż te pozostawione w lampionach. Nie wolno również wyciągać świec z lampionów.
 10. W apartamencie i bloku obowiązuje całkowity zakaz palenia. Koszt odświeżenia pomieszczeń jakim zostanie obciążony Gość w przypadku niezastosowania się do obowiązku to 950 zł.
 11. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz używania sprzętów i urządzeń elektrycznych innych niż stanowiących wyposażenie apartamentu – wyjątek stanowią ładowarki telefonu czy zasilaczy komputerowych.
 12. Gość korzysta z wyposażenia apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem i na własną odpowiedzialność. W przypadku powstania szkody wynikłej z niezgodnego wykorzystania wyposażenia apartamentu odpowiada osoba dokonująca rezerwacji.
 13. Osoba dokonująca rezerwacji/Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawdą za wszelkie uszkodzenia, szkody i zniszczenia wyposażenia i samego apartamentu. O wystąpieniu szkody należy natychmiast powiadomić właściciela.
 14. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, właściciel apartamentu ma prawo odmówić świadczenia dalszych usług Gościom. Osoby te są zobowiązane:
  a) do  zastosowania się do próśb właściciela;
  b) uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia;
  c) zapłaty za ewentualnie poczynione szkody i zniszczenia;
  d) opuszczenia apartamentu.
 15. Właściciel apartamentu może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco złamał postanowienia niniejszego regulaminu.
 16. Rozpoczęcie pobytu w apartamencie jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
 17. Dokonujący rezerwacji/Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r, Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) przez Mariusza Gilewskiego dla potrzeb niezbędnych do realizacji usług. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest P.H.U. OLMAR Mariusz Gilewski, Kijewo 49, 88-140 Gniewkowo.
 18. Opiekę nad Gośćmi sprawuje właściciel.
  Kontakt z właścicielem:
  Mariusz Gilewski
  665 33 44 73
  mariusz.gilewski@makelove-apartment.pl