Regulamin rezerwacji

Regulamin rezerwacji

 

Regulamin określa zasady rezerwacji „Make Love Apartment” prowadzonego przez  jednoosobową działalność gospodarczą P.H.U. OLMAR Mariusza Gilewskiego, Kijewo 49, 88-140 Gniewkowo.

 1. Rezerwacji można dokonać:
  a) poprzez formularz on-line na stronie makelove-apartment.pl -> rezerwacja
  b) mailowo, po wysłaniu zgłoszenia z wymaganymi danymi na adres recepcja@makelove-apartment.pl.
 2. Rezerwacja jest ważna od chwili zaksięgowania opłaty za rezerwację na konto właściciela apartamentu.
 3. Płatność jest dokonywana w następujący sposób:
  a) za pośrednictwem systemu przelewy24.pl
  b) tradycyjny przelew na konto:

P.H.U. OLMAR Mariusz Gilewski
Santander 05 1090 1069 0000 0001 3286 5481

 1. W sytuacji, w której wybrana została opcja przelewu tradycyjnego, dokonywana jest rezerwacja wstępna, która jest utrzymywana przez 24 godziny od chwili jej dokonania. W przypadku braku wpłaty w ww. terminie, rezerwacja zostaje anulowana.
 2. Anulowanie rezerwacji w terminie  14 dni przed datą rozpoczęcia pobytu jest bezpłatne. Zwrot pełnej wpłaconej kwoty nastąpi w terminie do 7 dni roboczych.
 3. Anulowanie rezerwacji w terminie poniżej 14 dni przed datą rozpoczęcia pobytu wiąże się z utratą pełniej wpłaconej kwoty.
 4. Na 4 dni przed rozpoczęciem pobytu istnieje możliwość zmiany terminu przyjazdu pod warunkiem dostępności Apartamentu. Jeśli w nowo wybranym terminie obowiązywać będą wyższe ceny, to konieczna będzie dopłata. Jeżeli ceny będą niższe, różnica nie będzie zwracana. Chęć zmiany terminu należy zgłosić wysyłając e-mail na adres recepcja@makelove-apartment.pl. Zmiana terminu możliwa jest tylko raz, zmienionej rezerwacji nie można odwołać.
 5. Dokonując rezerwacji Gość wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji.
 6. Dokonanie rezerwacji poprzez wpłatę kwoty rezerwacji oznacza, iż Gość rozumie i wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu rezerwacji oraz Regulaminu pobytu w „Make Love Apartment” dostępnego na stronie www.makelove-apartment.pl.
 7. Reklamacje związane ze świadczeniem usług należy składać na adres recepcja@makelove-apartment.pllub listownie na adres OLMAR Mariusz Gilewski Murzynko 23 88-140 Gniewkowo. Reklamację należy składać najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia w którym wystąpiła przyczyna reklamacji.
  Reklamacja powinna zawierać:
  a) imię nazwisko;
  b) adres zamieszkania;
  c) adres poczty elektronicznej podany podczas składania rezerwacji;
  d) opis problemu jaki pojawił się podczas pobytu.

Reklamacje rozpatrywane są na zasadzie pierwszeństwa zgłoszenia. Właściciel apartamentu rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji udzieli odpowiedzi, w takiej samej formie, w jakiej złożona została reklamacja. W przypadku w którym informacje podane w reklamacji wymagałyby uzupełnienia Właściciel zwróci się z prośbą o ich uzupełnienie.